Demanti i objašnjenje DRI u vezi javnog duga Srbije

Radi potpunog i istinitog izveštavanja, DRI je medijima poslao izjavu Pejovića sa konferencije za medije od utorka na kojoj su, između ostalog, predstavljeni nalazi u revizijama finansijskih izveštaja sadržani u Izveštaju o radu DRI za 2019. godinu.

dri, drzavna revizorska institucija, revizija png

“Javni dug Republike Srbije je pravilno iskazan. Na kraju 2017. godine je bio 62,5 odsto u odnosu na bruto društveni proizvod, a učešće duga opšteg nivoa države, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, je ovaj iznos, ali on po Zakonu bi trebalo da bude do 45 odsto”, rekao je Pejović.

“Vidi se da je 2018. godine smanjen na 54,5 odsto, a mi smo utvrdili da to kako je iskazano, je pravilno iskazano, kako je prikazano na slajdu”, rekao je u utorak Pejović, saopštla je DRI.