Šta se menja za klijente Komercijalne banke posle prodaje NLB-u?

Komercijalna banka i NLB banka Beograd, iako sada imaju istog vlasnika – slovenačku NLB grupu, nastavljaju da rade kao zasebne banke sve do pravnog spajanja. Iz NLB grupe poručuju da, kratkoročno gledano, neće biti nikavih promena u redovnom poslovanju sa klijentima…